Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Politiker och tjänstemän på studieresa i kommunen

Ökad kunskap om företagares verksamheter och förutsättningar och information om förskolebygge, industrimark och framtida utveckling av naturbruksområdet. Ja, det var något av innehållet i en studieresa politiker och tjänstemän genomförde i Osby kommun.

Under fredagen den 4 maj genomförde ledamöter i kommunstyrelsen och ett antal tjänstemän på Osby kommun en studieresa runt om i kommunen. De besökte bland annat ett antal företag. De fick också information om och tittade på industrispår och industrimark. Uutveckling av naturbruksområdet var ytterligare en punkt på schemat.

De företag som besöktes var Casa Bartke i Loshult, Möckeln Wood AB i Hökön och E N Byggarna i Osby. Här fick politikerna i kommunstyrelsen och tjänstemännen veta mer om företagens verksamheter, förutsättningar och framtidsplaner. De tittade också på och fick lägesrapport om byggprojektet med den nya förskolan i Lönsboda.

Under studieresan gavs information om industrimark och intresse för etableringar. Tankar om LSS-boende och andra förslag på hur naturbruksområdet i Osby kan utvecklas och användas i framtiden var också något som diskuterades.