Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvinnlig nätverksträff med tema hälsa och kost

Den 15 maj har nätverket för kvinnliga företagare i Osby, Women for Business, en träff med temat hälsa och kost.

Träffen är på Osby aktivitetscenter från klockan 18.30 till cirka 20.00. Anna-Karin Lennartsson, instruktör och kostrådgivare pratar om vikten av att leva hälsosamt och kost. Det blir även lättare utomhusaktivitet för alla, så du som ska gå på träffen; ta med ombyte. Vid regn finns möjlighet att vara inomhus i salen.

Anmälningar till träffen görs till Cecilia Möllborn via e-post: cemo01@handelsbanken.se

Det är Osby kommun som dragit i gång det kvinnliga nätverket, Women for business, för företagsamma kvinnor i Osby kommun. Detta för att värna om och ta vara på den samlade kunskap som finns inom en mängd olika företag och branscher i kommunen. Tanken är att träffas under enklare former för samkväm och fokus på frågor och information som är aktuellt.

Bild