Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Företagarna nöjda med kommunens myndighetsutövning

Osby kommun ligger på en framskjuten placering i SKL:s undersökning "Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017". Osby är den kommun som fått högst betyg i hela landet när det gäller bygglovsärenden. Kommunen hamnar på plats 22 av 171 deltagande kommuner när det gäller den totala rankingen i myndighetsutövning och service gentemot företag.

SKL:s Öppna jämförelser - Företagsklimat, är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Mätningarna, som gjorts sedan 2010, visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 2017 deltog 171 kommuner i mätningen.

Bemötande och tillgänglighet

Den öppna jämförelsen i Företagsklimat 2017 bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017. Företagarna har svarat på frågor om bland annat bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i olika ärenden. Det kan vara exempelvis brandtillsyn, bygglov och markupplåtelse. Det kan också vara miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Glädjande

Mätningen visar att snittvärdet för nöjd kundindex (NKI) ligger på 77 för Osby kommun. Vid förra mätningen 2016, hamnade Osby på 81 och tredjeplats i den totala rankingen av alla kommuner.
- Även om vi tappat placeringar så visar undersökningen att företagarna i kommunen fortsatt är mycket nöjda med de kontakter de haft med oss. Och det är ju väldigt glädjande att vi rankas högst i hela landet när det gäller bygglovsärenden, säger Petra Gummeson, kommunchef i Osby.

Bild