Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fritidshemmens dag i Osby kommun

Tisdagen den 8 maj firar alla fritidshem i Osby kommun "Fritidshemmens dag". Temat för dagen är lära, leva och utvecklas.

Den 8 maj är är samtliga fritidshem i Osby kommun med och firar "Fritidshemmens dag". Temat är Lära, leva och utvecklas och runt om på de olika fitidshemmen hålls under eftermiddagen, mellan klockan 14.00-16.00, en mängd olika aktiviteter på temat.

Parkskolan - lyfter läsandets betydelse med lästema och världsbokdagen.

Hasslarödsskolan- stafett med olika aktiviteter.

Klockarskogsskolan- Rörelse bana, dans och hälsosam fika nanobröd och fruktspett som eleverna själva ordnar.

Örkenedssskolan - samarbete i olika lag, eventuellt drama.

Killeberg - anordnar en show på kvällstid.

Visseltofta - lekar och aktiviteter utomhus.

Bild