Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunfullmäktiges beslut om förskolebyggen i Lönsboda och Osby

Kommunfullmäktige i Osby sa på sitt sammanträde den 23 april ja till att gå vidare med byggprojektet om nya förskolor i Lönsboda och Osby. Beslutet innebär bland annat en preliminär total budget på omkring 185 miljoner kronor för bygget av de två förskolorna.

Kommunfullmäktige i Osby sa på sitt sammanträde den 23 april ja till att gå vidare med byggprojektet om nya förskolor i Lönsboda och Osby. Beslutet innebär bland annat att man sagt ja till en preliminär total budget på omkring 185 miljoner kronor för bygget av de två förskolorna.

Byggprojektet för nya förskolor i Lönsboda och Osby går ut på att man bygger så kallad Konceptförskola. Det innebär att det byggs två olika förskolor på samma sätt i både Lönsboda och Osby. Båda förskolorna, som blir med två plan, utgår ifrån en och samma modell. På så sätt blir projektet billigare med bland annat flera samordningsvinster.

Planerad byggstart hösten 2018

Förskolan i Lönsboda ska byggas först och förläggs till området precis norr om Örkenedskolan. Åtta avdelningar och en matsal, som ska ersätta befintligt skolkök och matsal för Örkenedskolan, ska inrymmas i lokalerna. Tanken är att bygget, efter nya politiska beslut, ska inledas under hösten 2018.

Förskolan i Osby är tänkt att inrymma 10 avdelningar och ska börja byggas cirka 3–4 månader efter byggstarten i Lönsboda.

Beslut om byggproduktion

Men innan byggena kan komma i gång ska kommunstyrelsen först fatta beslut om att gå över till nästa fas i projektet. Det blir just byggproduktion och då under förutsättning att kostnaderna hålls inom den totala preliminära budgeten på cirka 185 miljoner kronor.

Bild