Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Näringslivsmöte och företagarlots den 27/4

Fredagen den 27 april hålls ett lunchmöte på Borgen i Osby med fokus på näringslivet i Osby. Företagare i Osby kommun är då välkomna att träffa politiker och tjänstemän på kommunen för att diskutera aktuella frågor. Företagslots finns också på plats.

Osby kommun och Osby Näringsliv bjuder in företagare i Osby kommun till ett lunchmöte och företagarlots, fredagen den 27 april mellan klockan 12.00-14.00 på Borgen i Osby.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om det ömsesidiga
partnerskap mellan näringslivet och Osby kommun, som behövs för att
skapa ett välmående samhälle. I ett välfungerande partnerskap skapar vi
tillsammans hög sysselsättning, bra skolor, god äldreomsorg och ett rikt
föreningsliv för familjer i Osby kommun.

Näringslivsstrateg Paul Phillips och turismstrateg Marie Wetterqvist
presenterar en analys över näringslivet i Osby.

Efter lunch finns möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten med flera för att diskutera aktuella frågor. Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum är också på
plats.

Anmälan görs senast den 20 april till näringslivsstrateg Paul Phillips per e-post: paul.phillips@osby.se.

Välkomna önskar Osby kommun och Osby Näringsliv!

Bild