Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sociala receptionens telefonnummer har upphört

Sociala receptionens telefonnummer på Osby kommun, 0479-52 81 89, har upphört att gälla. Vi hänvisar i stället till kontaktcenter i kommunhuset på Västra Storgatan 35 i Osby.

Sociala receptionens telefonnummer på Osby kommun, 0479-52 81 89, har upphört att gälla. Vi hänvisar i stället till kontaktcenter i kommunhuset på Västra Storgatan 35 i Osby.

Bild