Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2018-04-03

Angående inkommande e-post till Osby kommun

Även om kommunens e-postserver, efter haveri, varit igång igen sedan den 29 mars, har det varit fortsatta problem med inkommande e-post till Osby kommun fram till lunchtid den 3 april.

Även om Osby kommuns e-postserver, efter ett haveri i början av vecka 13, varit i gång igen sedan kvällen den 28 mars, har e-post som skickats från externa avsändare under tiden servern låg nere och fram till lunchtid den 3 april, inte nått fram till mottagare på Osby kommun. Utgående e-post har däremot fungerat.

Sedan lunchtid den 3 april når e-post från externa avsändare till mottagare på Osby kommun fram som normalt igen

När det gäller e-post till Osby kommun som skickats mellan den 26 mars och fram till förmiddagen den 3 april, ska dessa också efter hand nå fram till mottagaren. Ingen e-post som skickats från externa avsändare till mottagare på Osby kommun har gått helt förlorad.

Bild