Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny gång- och cykeltunnel byggs i Osby

Nu har bygget av en helt ny gång- och cykeltunnel under riksväg 15 i Osby kommit i gång. Tunneln byggs vid korsningen med Hallarydsvägen.

Projektet kommer att påverka såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik som passerar området. En tillfällig förbifart kommer att byggas för att leda om trafiken under de 3 månader som arbetet planeras pågå.

När det gäller förbifart och trafikomledning, följ aktuell skyltning och anvisningar vid och förbi platsen för byggområdet.

Bild