Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Frågor kring centrumhandeln i fokus vid företagsbesök

Vikten av bra kollektivtrafik, visionsdokumentet om Osby centrum och samarbetet mellan kommun och Osby shopping. Det var några av de ämnen som diskuterades vid Osby kommuns företagsbesök på Oredssons i Osby.

Torsdagen den 22 mars var kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S), oppositionsråd Niklas Larsson (C), näringslivsstrateg Paul Phillips och kommunikationsstrateg Pelle Månsson, på företagsbesök hos Oredssons Elektriska i Osby. Här tog Bengt och Carina Oredsson och Mikael Pålbrink emot och inledde med en kort presentation och historik om företaget, som funnits sedan 1931.

Parkeringsfrågan i fokus

Sedan ägnades besöket åt att diskutera förutsättningar, tankar och förslag på hur handel och företagsamhet kan blomstra i Osby. Vikten av bra kollektivtrafik med både buss och tåg lyftes fram och också tillgängligheten för handel i centrala Osby. Här blev det mycket fokus på det högaktuella Visionsdokumentet – Ett levande centrum och då framförallt frågan om parkeringsmöjligheter i centrala Osby.

En annan fråga som också togs upp var samarbetet mellan Osby kommun och Osby shopping.

Bild