Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Visseltoftaskolan används för att tillfälligt lösa brist på klassrum i Osby

De elever som läsåret 2018/19 blir årskurs 3 på Parkskolan, ska använda Visseltoftaskolans lokaler i Visseltofta under ett läsår. Detta beslutade Barn- och skolnämnden i Osby kommun vid sitt sammanträde den 6 mars. Läsåret 2019/20 blir det andra elever och klasser.

Elevantalet ökar på grundskolorna i Osby tätort och från och med höstterminen 2018 behövs fler klassrum. Tillfälliga lokaler kommer att krävas för att lösa kommande tre läsår. Efter det förväntas den nya förskolan vara klar och då kan Solklintens moduler användas till grundskolan. Därefter ska befintliga grundskolor renoveras och anpassas, samt en ny högstadieskola ska byggas.

De elever som läsåret 2018/19 blir årskurs 3 på Parkskolan, ska använda Visseltoftaskolans lokaler i Visseltofta under ett läsår. Detta beslutade Barn- och skolnämnden i Osby kommun vid sitt sammanträde den 6 mars. Läsåret 2019/20 blir det andra elever och klasser.

Detta innebär att eleverna gemensamt åker med skolbuss från Parkskolan till Visseltoftaskolan varje morgon och åter till Parkskolan varje eftermiddag efter skoldagens slut. De barn som har fritidshemsplats kommer att ha kvar den på Parkskolans fritidshem.

Information om beslutet skickades direkt efter Barn- och skolnämndens sammanträde den 6 mars, ut till de vårdnadshavare som berörs.

Tids- och genomförandeplan kommer presenteras vid ett informationsmöte för berörda vårdnadshavare på Parkskolan den 19 mars klockan 18.00 – 19.30. Vid detta mötet medverkar personal, Parkskolans rektorer, områdeschef för grundskolan och politiker i barn- och skolnämnden. Inbjudan med mer detaljerad information skickas ut till berörda vårdnadshavare vid senare tillfälle.

För frågor om beslutet:
Daniel Landin (S) ordförande Barn- och skolnämnden, Osby kommun
Telefon: 0709-701 136
E-post: daniel.landin@osby.se

Frågor om tids- och genomförandeplanen:
Jessica Jönsson, områdeschef grundskolan, Osby kommun
Telefon: 0479-52 81 40
E-post: jessica.jonsson@osby.se

Mia Johansson, förvaltningschef Barn & skola, Osby kommun
Telefon: 0479-52 83 83
E-post: mia.johansson@osby.se

Bild