Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2018-03-06

Behöver du sommarbete till dina djur?

Osby kommun söker betesdjur till två områden i Osby; Näset och Spegeldammen. Områdena är stängslade och ligger i anslutning till Osbysjön.

Osby kommun söker betesdjur till två områden i Osby, Näset och Spegeldammen. Områdena är stängslade och ligger i anslutning till Osbysjön.

Det vi söker är cirka 10 stycken får till varje område, gärna tacka med lamm.

Vid intresse och ytterligare information angående sommarbete kontakta:

Tobias Stensson, driftenheten, Osby kommun. Telefon: 0479-52 81 19 eller e-post: tobias.stensson@osby.se

Bild