Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Behöver du sommarbete till dina djur?

Osby kommun söker betesdjur till två områden i Osby; Näset och Spegeldammen. Områdena är stängslade och ligger i anslutning till Osbysjön.

Osby kommun söker betesdjur till två områden i Osby, Näset och Spegeldammen. Områdena är stängslade och ligger i anslutning till Osbysjön.

Det vi söker är cirka 10 stycken får till varje område, gärna tacka med lamm.

Vid intresse och ytterligare information om sommarbete kontakta:
Tobias Stensson, driftenheten, Osby kommun
Telefon: 0479-52 81 19
tobias.stensson@osby.se

Bild