Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 7 mars. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 10.00. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 7 mars. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende nummer 6 på dagordningen, klockan 10.00. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då

Plats: Långa salongen Borgen, Osby

Tid: klockan 10.00 (ärende nummer 1 på dagordningen)

Ärenden som tas upp är bland annat tilläggsbudget 2018 och det fortsatta arbetet med visionsdokumentet för Osby centrum, taxor för. Du kan se hela ärendelistan under rubriken Dokument på denna sidan.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.