Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Företagsbesök med fokus på industrispåret i Osby

Vikten av närheten till järnväg och utveckling av industriområde nordost. Ja, det var vad som stod i fokus under Osby kommuns företagsbesök på Heinz Nilsson Plåtbearbetning i Osby vecka 9.

Vikten av närheten till järnväg och utveckling av industriområde nordost. Ja, det var vad som stod i fokus under Osby kommuns företagsbesök på Heinz Nilsson Plåtbearbetning i Osby vecka 9.

Politiker från kommunstyrelsen och vissa tjänstemän på Osby kommun gör regelbundna besök hos företagare runt om i kommunen. Syftet är att få bättre inblick i företagens verksamheter och förutsättningar och även diskutera vad som krävs för att göra det ännu bättre för näringslivet i kommunen.

Vecka 9 besöktes Heinz Nilsson Plåtbearbetning i Osby, där verkställande direktör Heinz Nilsson och säljansvarig Anneli Olofsson tog emot. De berättade om företagets historik, utveckling och verksamhet, som framförallt handlar om bearbetning av plåt. Man tar in plåt från stålverk och bearbetar det efter kunders beställningar och önskemål.

Järnvägen avgörande

Närheten till järnväg och stambanan är en av de viktigaste förutsättningarna för företagets verksamhet, att kunna ha den i Osby och möjlighet att utvecklas och expandera här. Heinz Nilsson och Annelie Olofsson berättade att det finns behov och planer på att expandera. De lyfte fram att Osby kommun alltid varit mycket väl behjälplig när det gäller tillgång till ny mark.

Hoppas på ett lyft med Industrispåret

Med på besöket fanns även representanter från den ekonomiska föreningen Osbytåg, där Osby kommun och ett antal företag, däribland just Heinz Nilsson Plåtbearbetning, ingår. Därför handlade samtalen mest om järnväg, transporter och Industrispåret i Osby, som snart invigs.

Med industrispåret och anslutningar från stambanan både söder- och norrifrån är planen att utveckla industriområdet än mer. Målet är att locka till sig nya företag, som använder järnväg för sina transporter, till området. Här var alla överens om att snabb handläggning av tillgång till mark, är av yttersta vikt för att få företag att vilja satsa på etablering här.

Bild