Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stiftelsen Lekoseum får projektstöd för att utveckla besöksnäringen i Osby kommun

Stiftelsen Lekoseum i Osby har beviljats 598 300 kronor i projektstöd från Leader Skånes Ess för att utveckla besöksnäringen i Osby kommun med Lekoseum som ”nav” och dragplåster.

Stiftelsen Lekoseum i Osby har beviljats 598 300 kronor i projektstöd från Leader Skånes Ess för att utveckla besöksnäringen i Osby kommun med Lekoseum som ”nav” och dragplåster.

Stiftelsen Lekoseum i Osby har ansökt om bidrag från Leader Skåne Ess. Det handlar om EU-pengar som används för utveckling av landsbygden. Pengarna ska användas för att utveckla och förnya Lekoseums verksamhet men också, i samarbete med flera andra aktörer, utveckla och stärka besöksnäringen i Osby kommun.

Projektet, som innehåller flera olika delar och områden, genomförs i samarbete med bland annat Osby kommun och representanter från 30 olika företagare i kommunen. Bland annat vill man, i anslutning till Lekoseum, skapa lokaler för andra inom besöksnäringen att visa upp sin verksamhet. Här ska det skapas ett modernt visningsrum, där alla i området kan presentera sina olika verksamheter.

Det kan vara genom

  • utställningar
  • digitala skärmar
  • minnesmärken
  • naturstigar
  • cykelleder
  • besöksmål
  • företag
  • med mera

- Det här projektet ger ökade möjligheter att visa upp mer av allt det unika som finns inom besöksnäringen i Osby kommun. Vi vill få våra besökare att stanna längre och ta del av mer av det stora utbudet som finns här, säger projektledare Jan Åström.

En målsättning med projektet är att Lekoseum inom tio år ska fördubbla antalet besökare från cirka 50 000 till 100 000. För att nå dit behöver verksamheten byggas ut med fler och nya lokaler. Till exempel en ordentlig hörsal som också lämpar sig för till exempel teaterföreställningar.

Men det behöver också satsas på kompetensutveckling och en del av projektstödet ska därför användas för studieresor och utbildning av personal.
- Det finns en enorm potential för besöksnäringen i Osby kommun, men för att utveckla den behövs kunskapshöjning, säger Dag Ivarsson, Styrelseordförande i Lekoseum.

Även om Stiftelsen Lekoseum nu fått ett positivt förhandsbesked av Leader Skånes Ess, är det Jordbruksverket som i mars tar det slutliga formella beslutet om projektstödet på 598 300 kronor.

Under hösten 2018 kommer man dessutom att söka pengar från Tillväxtverket till lokaler.

Bild

Dag Ivarsson, ordförande i Lekoseum, Solveig Nordh, verksamhetschef på Lekoseum och Jan Åström, projektledare.