Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gallring av träd i centrala Osby

För att ljusa upp och minska nedskräpning kommer det att gallras bort 4 stycken träd vid pendlarparkeringen, korsningen Godsvägen - Fabriksgatan i Osby. Arbetet genomförs under tidig vår 2018.

För att ljusa upp och minska nedskräpning kommer det att gallras bort 4 stycken träd vid pendlarparkeringen, korsningen Godsvägen - Fabriksgatan i Osby. Med gallringen hoppas vi även kunna minska förekomsten av kajor och nedskräpning från dem i området.

Arbetet kommer att utföras under tidig vår 2018.

Bild