Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fortsatta företagsbesök under våren

Politikers och tjänstemäns företagsbesök runt om i kommunen fortsätter under våren 2018. Vecka 7 besöktes Protech i Lönsboda och för någon vecka sedan Kullaro, även det i Lönsboda.

Politikers och tjänstemäns företagsbesök runt om i kommunen fortsätter under våren 2018. Vecka 7 besöktes Protech i Lönsboda. Protech tillverkar maskiner och utrustning för värmebehandling i form av till exempel rökning och kokning av livsmedel. Verkställande direktör Mats Svensson berättade om verksamheten, som inbegriper flera olika bolag och vad som gör att man är Skandinaviens största tillverkare av den här typ av utrusning.

När man diskuterade vad och hur kommunen kan göra för att ge så bra förutsättningar som möjligt, tog Mats Svensson upp tillgången till svetsutbildning.

-För vår verksamhet är det mycket bra och viktigt att det finns bra svetsutbildning i kommunen. Därför ska vi vara rädda om den välrenommerade utbildning som i dag finns på Ekbackeskolan.

Uttnyttja värdet av det "svarta guldet"

För någon vecka sedan veckan gjordes ett företagsbesök på Kullaro, även det i Lönsboda, där Anders och Jennie Kullaro tog emot och berättade om företaget. Kullaro har sedan 2016 arbetat med form och inredning av traktens svarta guld; Diabas. Man tillverkar bland annat smycken, heminredning, möbler och konst.

Under besöket fick politiker och tjänstemän från Osby kommun veta mer om tillverkning, företagets förutsättningar och framtidsplaner. De pratade också om vad och hur kommunen kan göra för att underlätta för företaget. Jennie förde fram att man upplever bra support från kommunen och betonade att det är viktigt att kommunen ser och utnyttjar värdet och det unika med verksamheten och diabas. Diabas finns bara i Lönsbodatrakten och ingen annanstans i världen.

Representanterna från kommunen uttryckte att tillgången till diabas och att det också finns företag som grundar sin verksamhet på det, är mycket värdefullt för besöksnäringen i kommunen.

Politiker från kommunen lyssnar på Anders Kullaro som berättar om företaget Kullaro
Bild