Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny VA-taxa i Osby kommun

Från och med den 1 mars 2018 höjs avgiften för vatten och avlopp . Beslutet att höja avgiften är taget av kommunfullmäktige i Osby den 27 november 2017.

Från och med den 1 mars 2018 höjs avgiften för vatten och avlopp . Beslutet att höja avgiften är taget av kommunfullmäktige i Osby den 27 movember 2017.

Ny VA-taxa innebär att brukningsavgifterna höjs med cirka 5% för typhus A (normalvilla) och med cirka 11 % för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter).

För typhus A innebär detta en avgiftsökning från 9 590 kronor till 10 105 kronor per år. För typhus B en avgiftsökning från 74 563 till 82 960 kronor per år.

Anläggningsavgiften för typhus A sänks från 139 088 kronor till 136 200 kronor och för typhus B från 503 100 till 400 100 kronor.

Du kan läsa mer om den nya VA-taxan i dokumentet till höger på denna sidan.

För mer information eller vid eventuella frågor kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst på sbvt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 010-211 97 80.