Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Företagare erbjuds SFI-kurser för anställda med invandrarbakgrund

Företagare i kommunen erbjuds nu att låta anställda, som vill eller behöver förbättra sin svenska, gå kurser i Svenska för invandrare (SFI) helt gratis! Kurserna startar vecka 6 på Osby Lärcenter.

Har ditt företag anställda som vill eller behöver lära sig mer svenska? Företagare i kommunen erbjuds nu att låta anställda gå kurser Svenska för invandrare (SFI) helt gratis! Kurserna startar vecka 6, måndagar och onsdagar klockan 17.00-19.00. Platsen är Osby Lärcenter, Södra Portgatan 28.

Under företagsbesök, som kommunpolitiker och tjänstemän gör runt om hos företagare i kommunen har det kommit fram att en del företag har anställda som vill och behöver förbättra sina svenska. Detta är viktigt utifrån ett hållbart integrationsperspektiv.

Efter en diskussion med Ann-Christin Lund, rektor för vuxenutbildningen, har Osby Lärcenter ordnat SFI-kurser på kvällar, som möjliggöra för anställda att läsa svenska efter jobbet utan kostnad.
- Detta är ett mycket bra exempel på konstruktivt samarbete mellan näringslivet och kommunen, säger Paul Phillips, näringslivsstrateg på Osby kommun.

Vem har rätt att läsa SFI?
En person har rätt att delta i utbildningen i svenska för invandrare (SFI) om hen är bosatt i landet och saknar grundläggande/tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Aktuella kurser
Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3. De riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Det finns tre studievägar: Studieväg 1: kurs A, B, C och D. Studieväg 2: kurs B, C och D. Studieväg 3: kurs C och D.

En bedömning görs om vilken nivå som passar individen. Rikttiden för varje studieväg är 525 timmar.

Betyg
Betyg ges efter varje avslutad kurs enligt betygsskalan A–F.

Kostnader/ekonomi
Utbildningen är kostnadsfri. Kursdeltagarna ska skaffa och ha med sig ett lämpligt lexikon. SFI ger inte rätt till studieekonomi från CSN.

Information och anmälan
Rektor
Ann-Christin Lund
0479-52 85 34
ann-christin.lund@osby.se

Bild