Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utbetalning av inackorderingsbidrag för vt 2018

Du som sökt och fått beviljat inackorderingsbidrag eller kontant reseersättning för vårterminen 2018; ersättningen kommer att betalas ut vecka 4.

Det har blivit lite fördröjning när det gäller utbetalningar av inackorderingsbidrag och kontant reseersättning.

Du som sökt och fått beviljat inackorderingsbidrag eller kontant reseersättning för vårterminen 2018 kommer att få utbetalning under vecka 4.

Bild