Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Företag i kommunen deltar i tillväxtprojekt

Det efterfrågade tillväxt-, och innovationsdrivande projektet TÖS rullar igång i Östra Skåne. Bakgrunden till satsningen finns i företagens önskan att stärka sin tillväxt och innovationskraft.

Det efterfrågade tillväxt-, och innovationsdrivande projektet TÖS rullar igång i Östra Skåne. Bakgrunden till satsningen finns i företagens önskan att stärka sin tillväxt och innovationskraft. Över 100 företag delta som representerar många branscher. I projektet finns företag inom bland annat energi, mat, industri och hälsa samt service och IT. De arbetar tillsammans för att skapa tillväxt i Östra Skåne.

- Vår ambition är att arbeta i gränslandet mellan olika branscher och bolag. På så vis ska vi vara med och skapa möjligheter - nya erbjudanden, nya innovationer, produkter och tjänster för nya marknader. Charlotte Lorentz Hjort, Krinova och medlem i projektets styrgrupp.

I Osby har vi många små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som är viktiga för ekonomiskt tillväxt i kommunen samt jobbskapande i framtiden. De fem Osbyföretag som deltar i projektet är Ara Städ, Espresso reklambyrå AB, Möckeln Wood AB, Safepartner i Osby AB och Hypro AB.

Paul Phillips, näringslivsstrateg på Osby kommun berättar att företagen är verksamma i olika geografiska områden – centralt i tätorten, i Lönsboda och Hökön nära Killeberg. Detta speglar att det är viktigt att ha tillväxt i hela kommunen och bland all branscher.

Nåra citat från fötetagare i Osby kommun som är med i TÖS:

”Jag tycker att projektet är bra och det är roligt och jag lär mig mycket va det och även att man vidgar sitt kontaktnät och att man faktiskt inte är ensam om att ha olika sorters problem i företaget.”
Betina Karlsson, Sälj & Order Chef, Ara Städ

”Lönsamhet och tillväxt är något som vi ständigt arbetar med - tillsammans med våra kunder. Nu hoppas vi att TÖS kan vara en hjälp för oss att nå våra egna utvecklingsmål.”
Johnny Billinger Espresso Reklambyrå

”Projektet möjliggör en tillväxtresa som fokuserar på att engagera alla medarbetare och resurser. En tillväxtresa med fokus på medarbetare likväl som ledningen, att sprida kompetensen och utnyttja alla resurser man redan har till maximum. Det är otroligt spännande att få medverka och se vad resultatet blir.”
Jenny Kindblom, assistent till verkställande direktör, Safepartner i Osby.

”Som småföretagare är det svårt att få tiden att räcka till. Det är alltid en massa "måsten" som ska fixas. Det är då nyttigt att under sakkunnig ledning, inom TÖS-projektet, få diskutera olika frågor med andra företagare”.
Thomas Löndahl, verkställande direktör, Möckeln Wood AB.

I TÖS genomförs en rad aktiviteter som är anpassade efter bolagen medarbetarnas behov. Som ett tillägg till dessa aktiviteter arrangeras sex spännande heldagar med innovation i fokus. Vid dessa tillfällen träffas samtliga företag i projektet för att samarbeta med varandra, knyta kontakter samt lära med utgångspunkt i ett specifikt tema.

Fakta om Tillväst i Östra Skåne (TÖS):

TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020. Projektet ägs av Kristianstad kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Samlade loggor för TÖS
Bild