Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 17 januari 2018. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 17 januari 2018. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby

Tid: Onsdagen den 17 januari klockan 09.30 (ärende nummer 6 på dagordningen)

Sammanträdet börjar klockan 08.30 men är fram till klockan 09.30 stängt för allmänhet och press.

Ärenden som tas upp är bland annat Visionsdokumentet för levande Osby centrum och förstärkning av drogförebyggande insatser. Hela ärendelistan kan du se under rubriken dokument till höger på denna sidan

Fullständig kallelse med handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser här på kommunens hemsida.