Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens anslagstavla nu även i digital form

Nu finns kommunens anslagstavla även i digital form.Den digital anslagstavlan gör att information som publiceras här även blir lättillgängligt utan att behöva ta sig till kommunhuset för att ta del av informationen.

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Osby kommunns anslagstavla finns tillgänglig antingen här på kommunens hemsida via en direktlänk på startsidan och i kommunhusets reception.

Gå till Osby kommuns digitala anslagstavla

Den digitala anslagstavlan är en ersättare till den fysiska anslagstavla som sedan tidigare funnits i kommunhusets reception. Det innebär att information som publiceras här även blir lättillgängligt utan att behöva ta sig till kommunhuset för att ta del av informationen. Det är kommunallagen som reglerar vad som ska/får finnas på anslagstavlan.

Obligatoriskt innehåll är:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  • Justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.

Upplysningar om hur beslut kan överklagas. Denna uppgift ska alltid finnas med och framför allt innehålla information om tidsutrymme för överklagan och att alla omständigheter den som klagar vill framföra, måste anföras inom tidsutrymmet.

Bild