Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Jul- och nyårshälsning från kommunalråd och kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och kommunchef Petra Gummesson summerar 2016. De blickar framåt för kommande år och önskar alla som bor och verkar i Osby kommun en riktigt God Jul & Gott Nytt år.

Jul- och nyårshälsning med julgranskulor och glitter

Ett helt år har snart gått och det har varit händelserikt och intensivt med många frågor och projekt som engagerat och berört. För oss på Osby kommun är det viktigt och bra att det som görs och händer i kommunen engagerar och berör, oavsett det är positivt eller negativt. För det ger ju oss en vägledning om vad som fungerar bra och vad som kan och behöver göras bättre och annorlunda.

Många frågor som berör

Under våren var det mycket fokus kring ett eventuellt handels- och kontorsområde vid Lars Dufwa utmed riksväg 23. Något som till slut fick avslag i Kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram förslag på helt ny eller renoverad befintlig ishall i Osby har fortsatt. Det gäller även arbetet med Visionsdokumentet – Ett levande centrum, där invånare, intresseorganisationer och näringslivet är delaktiga i planerna. Det har också varit och kommer även fortsätta vara mycket fokus på byggnationer runt om i kommunen. Det gäller förskolor, skolor, lokaler inom äldreomsorgen och inte minst bostäder.

Osby i framkant

Under året har det genomförts nationella undersökningar som visar att Osby kommun ligger i framkant. Vi är åttonde bästa skolkommun i hela landet enligt Lärarförbundets årliga rankning av landets samtliga 290 kommuner. Osby kommun är en av landets absolut bästa kommuner när det gäller myndighetsutövning gentemot företag. Det visar en nationell servicemätning om företagsklimat, där Osby kommun rankas som tredje bäst av alla 139 kommuner som deltagit i undersökningen Öppna jämförelser - Företagsklimat 2016.

Kraftag på näringslivsfrågor

Men det finns områden där vi kan och vill bli bättre. Som till exempel Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Där har Osby kommun tyvärr fortsatt tappa. Att fortsätta utveckla och förbättra kontakterna och samarbetet mellan kommun och näringsliv står högt på och Osby kommuns agenda. Vi kommer fortsätta att tillsammans med näringslivet arbetar för att vända trenden. Det handlar då om bland annat nätverksträffarna i ”Topp- 50”, frukostträffar företagsbesök med mera.

Många kommande investeringar

Inför 2018 ser vi fram emot de många stora kommande investeringar som väntar. Nya förskolor i Osby och Lönsboda och längre fram även förskola och skola i Killeberg. Framtida utveckling och användning av Naturbruksområdet.

Vi ser också fram emot att tillsammans med kommuninvånare, näringsliv, föreningar och organisationer i kommunen arbeta vidare. Vi vill utveckla och än mer förbättra Osby kommun att bo, leva och verka i.

Men först och främst vill vi önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018!

Marika Bjerstedt Hansen (S)
kommunstyrelsens ordförand

Marika Bjerstedt Hansen

Petra Gummeson
kommunchef

Petra Gummeson