Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ingen förändring av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Osby kommer att fortsätta vara 41 stycken. Det beslutade kommunfullmäktige den 11 december 2017. Därmed gick förelaget om att minska antalet till 31 inte igenom.

Det var Carl-Magnus Nilsson (M), Dag Ivarsson (M) och Lars-Erik Svensson (M) som i en motion hade föreslagit att minska antalet ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att motionen tas med i översynen av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.

Efter en kortare debatt beslutade kommunfullmäktige att gå på kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att motionen tas med i översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Antalet ledamöter i fullmäktige kommer alltså tills vidare att vara 41 stycken.

Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Bild