Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Resultat från Medborgarundersökningen 2017

Förbättringar när det gäller möjligheter att hitta bra boende, ökad trygghet och större utbud av fritidsmöjligheter. Det är vad Osby kommun bör prioritera för att få nöjdare kommuninvånare. Det framgår av resultatet från den medborgarundersökning som genomförts under hösten 2017.

I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde Osby kommun under hösten 2017 en medborgarundersökning i kommunen. Syftet var att ta reda på vad medborgarna anser är bra i kommunen och vad som kan förbättras. 800 kommuninvånare valdes med statistiska metoder ut av SCB att medverka i undersökningen. De fick via enkäter svara på hur man uppfattar Osby kommun och dess verksamheter samt ge förslag på förbättringar.

45 procent av de som fick enkäten har svarat, vilket är en högre svarsfrekvens än genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området.

Större utbud av boende och fritidsmöjligheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Osby kommun som en plats att bo och leva på blev 55. Därmed får Osby kommun precis samma betygsresultat som vid den senaste medborgarundersökningen, våren 2016. Resultatet är lägre än genomsnittsresultatet, som ligger på 60.

Det som Osby kommun bör prioritera mest när det gäller förbättringar är bostäder, trygghet och bättre fritidsmöjligheter. Områden som kommuninvånarna generellt är mest nöjda med är utbildningsmöjligheter och kommunikationer.

Fortsatt fokus på förbättringar

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) säger så här om resultatet från Medborgarundersökningen:
- Medborgarundersökningen speglar allmänhetens syn på kommunen och visar att vi ska fortsätta prioritera de områden vi redan arbetar med att förbättra. En del av arbetet ger också effekt då resultatet visar på förbättringar inom vissa områden och verksamheter. Nu är det viktigt att vi fortsätter förbättringsarbetet med full fart.

Hela rapporten om medborgarundersökningen i Osby kommun kan du läsa i dokumentet längst uppe till höger på denna sida.