Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolvalet i Osby kommun blir digitalt

Inför skolvalet 2018 inför Osby kommun ett digitalt skolval. Det digitala valet innebär bland annat att handläggning blir effektivare och enklare.

Välkommen att välja grundskola

Du som är vårdnadshavare till barn i Osby kommun som börjar förskoleklass höstterminen 2018 ska göra det digitala skolvalet. Valet kommer göras under perioden 23 januari - 13 februari 2018.Du behöver e-legitimation/bank-id.

Skolvalet gör du på Osby kommuns hemsida, där du behöver ha e-legitimation/bank-id, för att säkerställa din identitet. Det är i samma system som ansökan till förskola och fritidshem. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/bank-id.

Skolvalet görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta skolvalet via kommunens hemsida.

Antagningsprinciper

Osby kommun placerar eleverna, så långt det är möjligt, enligt vårdnadshavarnas önskemål. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs urval utifrån upptagningsområde. Mer information om Osby kommuns skolors upptagningsområde skickas till berörda vårdnadshavare via brev i januari 2018.

Placeringsbesked

Besked om placering skickas ut under vecka 11.

Praktisk hjälp

Har ni frågor eller saknar tillgång till e-legitimation så kontakta barnochskola@osby.se eller Osby kommuns växel 0479-52 80 00, Barn och skola.

Bild