Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till medborgardialog i Lönsboda den 14 december

Välkommen till medborgardialog i Medborgarhuset, Lönsboda torsdagen den 14 december klockan 18-20. Temat är Samlingslokaler, fritidsanläggningar, kultur och skola.

Osby kommun bjuder in till en medborgardialog i Lönsboda Medborgarhus torsdagen den 14 december. Mellan klockan 18.00-20.00 är det öppet hus för invånare i Lönsboda om Samlingslokaler, fritidsanläggningar, kultur, skola med mera.

På medborgardialogen kan du lämna synpunkter och diskutera med andra. På Medborgarhuset kommer det att finnas fyra rum med sekreterare, i varje rum diskuteras ett tema och ett antal frågor kopplade till temat. Frågorna kan du fundera själv över eller tillsammans med andra. Sekreterarens uppgift är att samla in muntliga och skriftliga synpunkter. Behöver du en paus är du välkommen till entrén för en lätt fika.

För att du ska ha möjlighet att förbereda dig finns frågorna till varje tema nedan.

Fritidsanläggningar

 • Vilket utbud ska finnas? (vad saknas?, vad är bra?, vad kan bli bättre?)
 • Vad kan samordnas? (ex. föreningar, företag och kommunens verksamheter)
 • Placering?

Samlingslokaler

 • Vilket utbud ska finnas? (vad saknas?, vad är bra?, vad kan bli bättre?)
 • Vad kan samordnas? (ex. föreningar, företag och kommunens verksamheter)
 • Placering?


Skola och fritidsgård

 • Vilket utbud ska finnas? (vad saknas?, vad är bra?, vad kan bli bättre?)
 • Vad kan samordnas? (ex. föreningar, företag och kommunens verksamheter)
 • Placering?

Kultur och bibliotek

 • Vilket utbud ska finnas? (vad saknas?, vad är bra?, vad kan bli bättre?)
 • Vad kan samordnas? (ex. föreningar, företag och kommunens verksamheter)
 • Placering?

Välkomna!

Vad händer sen?

Under 2017/2018 ska Kultur och fritid, tillsammans med Barn och Skola, arbeta fram två förslag på en långsiktig och hållbar lösning för Lönsboda när det gäller

 • samlingslokaler
 • fritidsanläggningar
 • bibliotek
 • kultur
 • skola
 • fritidsgård

Lösningen ska innefatta hur lokaler kan samordnas med föreningar och lokala företag. I detta arbete ses delaktighet hos invånarna, föreningar och näringsliv i Lönsboda som en central del och första delen i arbetet är att anordna medborgardialog.

Resultatet av medborgardialogen kommer att sammanställas och presenteras som två förslag vilka invånarna kommer att få ge synpunkter på. Materialet kommer i korthet presenteras i Allt om Osby och en fullständig sammanställning kommer att finnas att läsa på biblioteket i Lönsboda och på Osby kommuns hemsida under våren 2018. Resultatet kommer sedan att fungera som viljeinriktning för Kultur och fritids arbete under förutsättning att politiska beslut tas i frågan. Ett politiskt beslut kommer tidigast att fattas under hösten 2018.

Bild