Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ändrad driftbudget antagen

Osby kommuns nettodriftsbudget för nämnderna och finansförvaltningen 2018 fastställdes den 27 november av Kommunfullmäktige. Minskade skatteintäkter och ökade kostnader i verksamheterna ligger bakom ändringen.

Årets resultat i budget landat på drygt 8 miljoner kronor, vilket är knappt 9 miljoner sämre än den budget Kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017.

Nämndernas ramar totalt utökas med drygt 3,6 miljoner kronor men Barn- och skolnämndens och samhällsbyggnad får minskade ramar jämfört med tidigare. Två förvaltningar, utb och arbete och Serviceförvaltningen får utökade ramar.

Bild