Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sänkt renhållningstaxa 2018

Renhållningstaxan i Osby kommun sänks från och med 2018 och dessutom föreslås en återbetalning med 10 procent av renhållningsavgiften för 2017.

Vid införandet av 4-fackssystemet 2016, var ett av målen att minska det brännbara avfallet, vilket också påverkar taxan positivt. Det kommunala renhållningsbolaget ÖGRAB ser att volymerna minskat med drygt 20 procent för villor och fritidshus. Kostnader för administration har sjunkit tack vare att antalet taxor har minskat från 15 olika varianter ner till en för villor och en för fritidshus. Därför föreslogs en sänkning av taxan 2018 med 344 kronor för villor, och 156 kronor för fritidshusen.

Kommunstyrelsen i Osby sa vid sitt senaste möte ja till sänkningen av renhållningstaxansi Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet i november i år.

Förslag till återbetalning

ÖGRAB bedömer att det finns ett utrymme för en återbetalning med 10 % av renhållningsavgiften 2017, för villor och fritidsabonnenter. Detta innebär att villabonnenter får tillbaka 290 kronor, och fritidsabonnenten får 211 kronor inklusive moms.

Ett beslut om eventuell återbetalning måste dock fattas senast under december månad utifrån bokföringstekniska förutsättningar.

Den eventuella återbetalningen regleras på abonnentens nästkommande faktura, vilket innebär att majoriteten får sin återbetalning under 2018.

Bild