Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanfattning av företagsbesök

Behov av att expandera, bygga nytt, rekrytering och förutsättningarna att driva litet företag på landsbygden. Ja, det är något av allt det som diskuterats när politiker och tjänstemän från kommunen i veckan gjort flera företagsbesök runt om i kommunen.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S), oppositionsråd Niklas Larsson (C) och några tjänstemän på kommunen, har under vecka 44 besökt flera olika företag runt om i Osby kommun. Syftet är att lära sig mer om företagens verksamheter och förutsättningar samt diskutera olika frågor, som är aktuella för de olika företagen.

Veckans första företagsbesök var på TF Osbydörren. Här pratade man om behov av att expandera, bygga ut och rekrytering. Marika Bjerstedt Hansen tog upp möjligheten, att tillsammans med kommunen, vara med och utforma utbildningar för att kunna matcha de behov som finns hos företagare i kommunen.

Två enmansföretagare på landsbygden

Andra besöket var på Agnes Gårdsmejeri och Lill-Stinas Café i Strönhult, utanför Lönsboda. Här visade Annelie Svensson och dottern Lill-Stina Verner upp bland annat sina fjällkor och verksamheten, som de är i full gång med att bygga upp. De driver varsitt företag. Annelie ett gårdsmejeri, som ystar ostar från fjällkor och Lill-Stina ett bageri och Café. Om allt går som tänkt ska verksamheterna dra i gång på allvar i maj 2018.

Levande och enhetligt centrum

Nästa besök var på Coop i Osby. Här tog butikschef Magnus Anderson emot och visade och pratade om den stora ombyggnad som skett samt kommande självscanningsservice. Under besöket diskuterades även vad som kan göras för ett mer levande och enhetligt Osby centrum och fler evenemang liknande Familjedagen, som hölls i början på september.

Spännande samarbetsmöjligheter

Veckans sista företagsbesök var på Lekolar i Osby, som är kommunens största privata arbetsgivare med drygt 180 anställda. Även detta företag har behov av att expandera och bygga nya lokaler. En stor del av diskussionerna handlade sedan om samarbetsmöjligheter mellan Osby kommun och Lekolar i samband med kommande byggen av förskolor och skollokaler i kommunen.

Senare i november och i december kommer kommunalråd, oppositionsråd och tjänstemän på kommunen att göra ytterligare företagsbesök runt om i kommunen.

Bild