Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Öppettider stationshuset i Osby

Stationshuset i Osby kommer från och med den 1 november att vara öppet vardagar mellan klockan 05.00 - 22.45 och helger klockan 07.00 - 22.45. Tiderna kan komma att ändras beroende på inrådan av bevakningsföretag, polis eller säkerhetschef.

Viss ombyggnation och uppfräschning av stationshuset i Osby med kringliggande ytor har påbörjats. Detta för att skapa större och mer tillgängliga ytor i och omkring stationshuset. Allt kommer inte att vara färdigt till den 1 november utan lokalerna kommer att öppnas upp etappvis.

Bevakning kommer att ske under öppettiderna och Osby kommun har också ansökt om tillstånd för kameraövervakning.

Bild