Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Överförmyndare i Osby och Östra Göinge kommun samverkar

Osby och Östra Göinge kommuner har från och med den 1 november 2017 en gemensam överförmyndarverksamhet. Osby är så kallad värdkommun och här kommer det gemensamma kansliet att ligga.

Sedan en tid tillbaka har Osby och Östra Göinge diskuterat om man kan samarbeta inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndares uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn handlar om att ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta vara på sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det kan till exempel handla om gamla, sjuka, personer med funktionshinder och underåriga.

Överförmyndaren är och kommer även fortsättningsvis vara en egen myndighet för Osby respektive Östra Göinge kommuner. Förändringen från och med den 1 november 2017 innebär en samverkan mellan de båda kommunerna, med en gemensam överförmyndarverksamhet. Fördelarna blir minskad sårbarhet, högre kompetensnivå och ökad tillgänglighet, både vad gäller telefon- och besökstider. Mer information, kontaktuppfifter med mera hittar du på vår sida om Överförmyndaren.

En hand som håller i en seniors hand