Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sista chansen att svara på medborgarundersökningen

Vecka 43 är sista chansen för dig som fått medborgarundersökningen skickad till dig att lämna dina svar. Sista dagen att svara via post är tisdagen den 24 oktober och via webben torsdag den 27 oktober.

800 kommuninvånare, som med statistiska metoder valts ut, har möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomför Osby kommun en medborgarundersökning i kommunen. Syftet är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras.

Tidigare har de som valts ut av SCB att medverka i undersökningen, fått hem ett brev med kort information om undersökningen och även en enkät. Enkäten är framtagen för att ge Osby kommun värdefull information om hur man uppfattar kommunen.

Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Osby kommun och dess verksamheter. Dessutom kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens hemsida samt i tidningen Allt om Osby och detta sker i december 2017.

Se vår film Länk till annan webbplats.om Medborgarundersökningen 2017.

Mer om SCB:s medborgarundersökning kan du läsa på SCB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Bild