Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stationshuset i Osby öppnar igen

Från och med den 1 november kommer stationshuset i Osby att vara öppet igen. Ombyggnation har påbörjats för att göra lokalerna mer öppna och tillgängliga. Bevakning kommer att ske under öppettiderna för att minimera risken för skadegörelse, kriminalitet och andra problem, som varit i och kring stationshuset.

Under vecka 43 har viss ombyggnation och uppfräschning av stationshuset i Osby med kringliggande ytor påbörjats. Detta för att från och med den 1 november öppna väntsalen, som under en längre tid varit stängd, för allmänheten igen. Följande ombyggnationer och uppfräschning genomförs:

Utvändigt:

  • Borttagning av buskar och gräsyta. Ytan kommer att asfalteras.
  • Ny entré, vilket kommer att skapa ett flöde igenom gaveln närmst spåren.
  • Ny belysning utvändigt samt tvättning av tak ovan och under.
  • Byte av fönsterbleck.

 

Invändigt:

  • Rivning av väggar för att skapa en större vänthall samt nytt ytskikt.
  • Ny belysning i hela vänthallen
  • Ny belysning på toaletten
  • Övrig uppfräschning

Ovanstående är vad som påbörjats vecka 43. Allt kommer inte att vara klart till den 1 november utan lokalerna kommer att öppnas upp etappvis. Bevakning kommer att ske under öppettiderna för att minimera risken för skadegörelse. Kommunen har också ansökt om tillstånd för kameraövervakning. Mer information vad gäller öppettider och ombyggnation med mera kommer.

Bild