Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommmunstyrelsens sammanträde den 25 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 25 oktober 2017. Observera att sammanträdet är öppet för allmänheten först från och med klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna på sammanträdet från och med denna tid. Innan dess är sammanträdet inte offentligt

Plats: Långa salongen Borgen, Osby

Ärenden som tas upp är bland annat

  • näringslivsstrategi.
  • utökning av föreningsstöd till föreningar i kommunen.
  • ansökan om medfinansiering för upprustning av Granada med anledning av ansökan om bidrag hos Boverket.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser här på kommunens hemsida.

Bild