Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Goda exemel på interna karriärvägar inom kommunen

Johanna Lindhe och Anna Olsson är två mycket goda exempel på Osby kommuns medvetna satsning på interna karriärvägar och medarbetares möjligheter att gå in i ledarroller.

Anna Olsson från Lönsboda är sedan en tid tillbaka tillförordnad HR-chef på Osby kommun. Hon började sin anställning på kommunen redan 1995 och då som barnskötare och har även arbetat som elevassistent. Efter några års studier blev hon 2010 HR-specialist på Osby kommun. En tjänst hon hade fram till i början av hösten i år, då hon blev tillförordnad HR-chef.

Johanna Lindhe, från Osby, började 2010 jobba som controller på Barn- och skolförvaltningen i Osby kommun. Sedan den 10 oktober i år är hon tillförordnad ekonomichef på Osby kommun.

- På Osby kommun finns en uttalad strategi och medveten satsning på interna karriärvägar och kompetensutveckling. Medarbetare ska ha möjlighet att kunna gå från en yrkesroll till en annan inom kommunen. Det gäller även att gå in i ledarroller som chef, säger kommunchef Petra Gummeson.

Både Anna Olsson och Johanna Lindhe är två tydliga exempel på detta, något de ser som mycket positivt.

- För dig som medarbetare i kommunen är det mycket bra och sporrande och det bidrar också till att göra Osby kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare. Och som i vårt fall också ges chansen att gå in i de här höga chefsrollerna, det är mycket kul och utmanande, säger Anna Olsson och Johanna Lindhe.

Bild