Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad tycker du om förskola, skola och fritids?

Barn- och skolförvaltningen vill veta vad du tycker om verksamheten. Därför kommer du som förälder att få svara på en enkät under oktober månad. Barn och skola tycker att det är viktigt att få höra dina åsikter och få veta vad du anser kan förbättras så att vi kan utveckla verksamheten.

Enkäten, som är webbaserad, kommer att genomföras under vecka 42 och 43, den 16-29 oktober. Den går ut till föräldrar som har barn i förskola och pedagogiska omsorg, förskoleklass och grundskolans årskurs 2,5 och 8 samt i fritidshem (barn i årskurs 1 och 3). Alla berörda får ett brev med en länk till enkäten hemskickat.

Du som har flera barn i dessa åldrar ska besvara en enkät per barn. Barnen kommer att besvara enkäter på skoltid/verksamhetstid.

Alla svar är anonyma.

Resultatet kommer att presenteras på osby.se.

Om du har frågor, kontakta ditt barns förskola/skola.

Bild