Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Träff om Visseltoftaskolans framtid

Måndagen den 25 september kommer politiker från barn- och skolnämnden, samt tjänstemän från Barn- och skolförvaltningen, till Visseltofta för att diskutera skolans framtid med dem som bor i Visseltofta.

Under kvällen presenterar politikerna sin vilja och sina idéer kring Visseltoftas förskola och skola. Alla ska få chansen att framföra sina tankar och synpunkter så att vi kan ha dessa i beaktande vid det fortsatta planeringsarbetet. – Det är viktigt att ta till vara på det engagemang som finns runt Visseltoftaskolan, säger Mia Johansson, chef för barn- och skolförvaltningen. Vid mötet den 25 september utses också en arbetsgrupp, som ska bestå av personal, föräldrar och politiker. Denna grupp kommer att arbeta fram förslag för fortsatt planering av förskolans och skolans framtid, som sedan ska presenteras för barn- och skolnämnden. Välkomna till Hembygdsgården i Visseltofta klockan 19.00-21.00.

Bild