Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om saneringsarbete efter oljeutsläpp i Driveån

Måndagen den 28 augusti upptäcktes ett oljeläckage med farligt avfall i Driveån och Getabäcken. Det intensiva saneringsarbetet med bland annat uppsamling av olja pågår fortfarande

Vi vet inte hur länge saneringsarbetet kommer att pågå eller när du kan använda vattnet från ån igen. Det beror på hur saneringsarbetet går, väderförhållanden och vattenflödet i ån. Men räkna med cirka 2 veckor till. Även om det börjar klinga av nu så ser man ett ökat flöde av olja i samband med när vattenflödet ökar.

Hur saneras Driveån och Getabäcken?

Oljespridningen hindras av länsar och ekobark. Länsarnas huvudsakliga syfte är att samla upp och hindra spridningen nedströms medan uppsamling av olja intill länsen sker med sugbil. Ekobarkens syfte är att absorbera oljan medan dess bakteriekultur över tid sedan bryter ner den absorberade oljeföroreningen. Viktigt att veta för dig som använder vatten i området

  • Om du har egen grävd brunn i närområdet var uppmärksam på oljelukt och drick inte vattnet om det luktar olja. Boende med kommunalt vatten påverkas inte.
  • Använd inte vatten från Driveån och Getabäcken till dina djur och grödor.
  • Vi avråder även från fiske i Driveån och Getabäcken i dagsläget.

Uppdatering av information sker här på kommunens hemsida. Om du har frågor – kontakta oss Björn Wigårde, miljöinspektör, e-post bjorn.wigarde@osby.se tel: 0709-31 83 45 Michael Horn, Miljö- och byggchef, e-post michael.horn@osby.se

Tel:0709-31 81 76

När det gäller frågor som rör ersättning hänvisas ni till att kontakta ert försäkringsbolag.

Bild