Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygghetsmätning i Osby kommun

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Osby kommun en trygghetsmätning. Nu i september har undersökningen skickats ut till slumpmässigt utvalda invånare i Osby kommun.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställs ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde. Har du har varit utsatt för brott under det senaste året? Känner du känner oro för att utsättas för brott? Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna? I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Att delta gör skillnad

Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete. Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer de som deltar i undersökningen att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i Osby kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Bild