Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tyck till om riktlinje för bostadsförsörjning

Osby kommun har tagit fram ett förslag till en ny riktlinje för bostadsförsörjning. Nu går den ut på samråd. Under samrådstiden har alla berörda – exempelvis kommuninvånare, föreningar och myndigheter – möjlighet att tycka till och lämna sina synpunkter.

Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) ha riktlinjer för bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd. Alla kommuner behöver därför ha en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas i framtiden.

Osby kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv boendekommun. Tillgången till attraktiva bostäder och boendemiljöer är betydande för kommunens utveckling. Det är en förutsättning för att människor ska vilja bo kvar samt bosätta sig i kommunen samt för att företag ska vilja etablera sig i kommunen.

Det finns blädderexemplar tillgängliga i Osby kommuns reception och på kommunens bibliotek.

Synpunkter ska lämnas in/skickas skriftligen, till kommun@osby.se eller till Osby kommun, Kommunledningsförvaltningen, 283 80 Osby.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 1 oktober.

Frågor? Ring Susanne Rönnefeldt Berg eller Ebba Blomstrand. Du når dem via kommunens växel 0479-528 000.

Bild