Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Uppdaterad information om oljeutsläpp i Driveån

Under måndagen den 28 augusti upptäcktes en miljöolycka med farligt avfall i Drivån och Getabäcken (Älmhult/Osby). Det handlar om ett oljeläckage som även har uppmärksammats i Killebergsområdet. I dagsläget pågår fortfarande ett intensivt saneringsarbete för att hindra spridningen.

Boende med kommunalt vatten påverkas inte av detta utsläpp.

I dagsläget pågår ett saneringsarbete med kontinuerlig uppsamling av olja nedströms från industriområdet. Vi vet i dagsläget inte hur länge saneringsarbetet kommer att pågå eller när du kan använda vattnet från ån igen, utan det beror på hur saneringsarbetet går och kommande väderförhållanden.

Du som använder vatten i området
•Om du har egen grävd brunn i närområdet var uppmärksam på oljelukt och drick inte vattnet om det luktar olja.

•Använd inte vatten från Drivån och Getabäcken till dina djur och grödor.

•Just nu avråder vi även från fiske i Drivån och Getabäcken.

Hur saneras Drivån och Getabäcken?
Oljespridningen hindras i nuläget av länsar och ekobark. Länsarnas huvudsakliga syfte är att samla upp och hindra spridningen nedströms medan uppsamling av olja intill länsen sker med sugbil. Ekobarkens syfte är att absorbera oljan medan dess bakteriekultur över tid sedan bryter ner den absorberade oljeföroreningen.

Bild