Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snabbare hjälp med FIP-bil

Räddningstjänsten i Osby kommun har fått klartecken att köpa in två stycken så kallade FIP-fordon. Det och bidrag till Lekoseums museiverksamhet var vad kommunstyrelsen i Osby bland annat beslutade om på sitt möte den 30 augusti.

För att bland annat kunna sätta in snabbare hjälp vid olycksplatser och larm har räddningstjänsten i Osby velat att kommunen ska köpa in två stycken så kallade FIP-fordon. FIP står för Första Insats Person. Tanken är att ett fordon ska utgå från Osby och det andra från Lönsboda. På sammanträdet den 30 augusti gav kommunstyrelsen i Osby klartecken till att påbörja en upphandling av två stycken sådana fordon.

Kortare insatstider

Ett FIP-fordon är en bil som byggs om och utrustas för att utföra de första viktiga insatserna med personal som är först på plats vid en olycka eller ett larm. FIP-enhetens användningsområde kan variera från att bara transportera ut en brandman eller ett befäl till skadeplatsen till att vara utrustad med utrustning för brandsläckning, losstagning och annan räddning.

- Syftet med FIP är att korta insatstiderna vid larm och påbörja en insats i väntan på övriga resurser, säger Jimmie Ask, räddningschef i Osby kommun.

Kostnaden för de två fordon som nu ska köpas in via upphandling och utrustas, beräknas ligga på omkring en miljon kronor per fordon.

Bidrag till Lekoseums museiverksamhet

Stiftelsen Lekoseum fick igenom sin ansökan om bidrag från Osby kommun till sin museiverksamhet. Kommunstyrelsens beslutade om att bevilja bidrag på 10 000 kronor i månaden under 2018.

Bild