Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Oljeutsläpp som påverkar vatten i Drive¨ån och Getabäcken

Det har skett en miljöolycka med farligt avfall i Drivån och Getabäcken (Älmhult/Osby). Det handlar om ett oljeläckage som upptäcktes på måndagsmorgonen den 28 augusti. Utsläppet har även uppmärksammats i Killebergsområdet.

Boende med kommunalt vatten påverkas inte av detta utsläpp.

Du som använder vatten i området:

Om du har egen grävd brunn i närområdet var uppmärksam på oljelukt. Drick inte vattnet om det luktar olja. Använd inte vatten från Drivån och Getabäcken till dina djur och grödor.

Uppdatering av information sker på Osby kommuns hemsida.

Har du frågor - kontakta någon av kommunens Miljö- och bygg kontor:

Michael Horn, Miljö- och byggchef, telefon: 0709-31 81 76

Björn Wigårde, miljöinspektör, telefon: 0709- 31 83 45

Bild