Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elever lär sig sopsortera i skolan

Elever i Osby kommun ska lära sig om sopsortering och avfallshantering i skolan. Det är Östra Göinge Renhållnings AB, Ögrab, som nu startar ett skolprojekt: Sopsorteringsakademin (SSA). Syftet med projektet är att påverka attityderna och skapa nya vanor runt avfall – inte bara hos eleverna utan också hos personer i dess omgivning.

”Vi vill att barnen ska kunna ta med sig kunskapen och på så sätt påverka deras omgivning utanför skolan,” skriver Ögrab i sin informationsbroschyr.

– Det är viktigt att barnen lär sig sopsortera. Barn är dessutom duktiga på att lära sina föräldrar och andra närstående vilket kan förbättra beteenden när det gäller sopsortering. I slutändan blir det en vinst för miljön och även ekonomiskt, säger Niklas Larsson (C), oppositionsråd i Osby kommun.

Elever från förskoleklass och upp till årskurs 6 ska via Ögrab bland annat få lära sig sopsortera.

– Vi inom grundskoleverksamheten ser det som stor förmån att ges möjlighet att delta i "Sopsorteringsprojektet". Det går helt i linje med och förstärker vårt utbildningsuppdrag. Elever ska bland annat ha kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället, säger Jessica Jönsson, områdeschef grundskola.

Bild