Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvinnligt nätverk startas i kommunen

Under hösten startar Osby kommun upp ett kvinnligt nätverk för företagsamma kvinnor i Osby kommun. Detta för att värna om och ta vara på den samlade kunskap som finns inom en mängd olika företag och branscher i kommunen. Den första träffen äger rum den 12 september på Pecorino i Osby mellan klockan 8.00 - 9.30

Alla kvinnor som äger företag eller verkar inom ett företag är välkomna att vara med och bilda ett nytt nätverk. Tanken är att träffas under enklare former för samkväm och fokus på frågor och information som är aktuellt.

Bild