Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-08-17

Kvinnligt nätverk startas i kommunen

Under hösten startar Osby kommun upp ett kvinnligt nätverk för företagsamma kvinnor i Osby kommun. Detta för att värna om och ta vara på den samlade kunskap som finns inom en mängd olika företag och branscher i kommunen. Den första träffen äger rum den 12 september på Pecorino i Osby mellan klockan 8.00 - 9.30

Alla kvinnor som äger företag, verkar inom företag eller är på gång med något av det är välkomna att vara med och bilda ett nätverk för kvinnor inom företag i Osby kommun. Tanken är att träffas under enklare former för samkväm och fokus på frågor och information som är aktuellt.

Bild