Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-08-14

Tyck till om Osby kommun

Nu vill vi ha hjälp att göra Osby kommun ännu bättre! I september kommer 800 kommuninvånare som valts ut att få möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service.

I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomför Osby kommun en medborgarundersökning i kommunen. Syftet är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras. Mellan den 16 och 22 augusti kommer de 800 kommuninvånare, som med statistiska metoder valts ut av SCB att medverka i undersökningen, få hem ett brev med kort information om undersökningen och att de inom kort kommer att få en enkät.

Mellan den 1 och 7 september skickas enkäten ut. Den är framtagen för att ge Osby kommun värdefull information om hur man uppfattar kommunen.

Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Osby kommun och dess verksamheter. Dessutom kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens hemsida samt i tidningen Allt om Osby och detta sker i december 2017.

Se vår film länk till annan webbplatsom Medborgarundersökningen 2017. Mer om SCB:s medborgarundersökning kan du läsa på SCB:s hemsida.länk till annan webbplats

Bild