Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun anmäler sig själv

Osby kommun anmäler sig själv till JO, gör en egen lex Sarah utredning samt gör även en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta med anledning av att sekretessbelagda handlingar av misstag publicerats på kommunens hemsida.

Osby kommun ser allvarligt på händelsen och beklagar det inträffade. Nu ses rutinerna över och åtgärder vidtas för att det inte ska kunna hända igen. Under måndagen den 7 augusti kom det fram att sekretessbelagda uppgifter av misstag publicerats på Osby kommuns hemsida. Det handlar om kallelse till Barn- och skolnämndens arbetsutskotts sammanträde, där vissa sekretessbelagda uppgifter av misstag kommit med handlingarna som publicerats på hemsidan. Så snart detta blev känt plockades uppgifterna bort från hemsidan.

- Vi beklagar och ser allvarligt på händelsen. Förutom vidare utredning och åtgärder för att det inte ska kunna hända igen, gör Osby kommun en JO-anmälan. De anmäler också händelsen enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, säger kommunchef Petra Gummeson.

Bild