Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om trasig gatubelysning i Killeberg

Flera gator i Killeberg har haft trasiga och/eller helt saknat gatubelysning sedan midsommar.

Osby kommun har tagit emot flera felanmälningar om problemen och har också vidarebefordrat till EON. Men EON har meddelat att man för tillfället inte har några tekniker att sätta in för att åtgärda felet. Därför kommer det tyvärr att dröja ytterligare innan gatubelysningen i Killeberg fungerar fullt ut igen.

Det finns för närvarande ingen information om när EON kan åtgärda felet

Bild